تو سری خوری

تو سری خوری + دانلود فایل

از لحاظ آماري، آدم ضعيف و توسري خور به فردي اطلاق مي شود كه احتمال برد و پيروزي اش بسيار پايين است. اين گونه افراد به احتمال زياد با شكست روبرو مي شوند. آنها معمولاً در مقابل حريمي قرار مي گيرند كه از آنها خيلي بهتر است. بيشتر افراد با توجه به سوابق آدم هاي ضعيف، واقعاً انتظار ندارند كه اين اشخاص بتوانند پيروز و برنده شوند.

ادامه مطلب