جزوه دانشگاهی

جزوه طراحی لرزه ای ساختمانها + دانلود فایل

مباحث: مهندسی زلزله، لرزه نگاری و اثر زلزله بر سیستم های سازه ای. پاسخ سیستم یک درجه آزادی تحت اثر زمین لزره. پاسخ سیستم چند درجه آزادی تحت اثر زمین لرزه.

ادامه مطلب

جزوه مهندسی زلزله + دانلود فایل

اصول مهندسی زلزله. مبانی ارزه شناسی: زلزله شناسی. منشاء زلزله. انواع رفتارها در مرز مشترک صفحات لیتوسفری. تکتونیک ایران. لرزه خیری ایران. پیشگویی زلزله. و ....

ادامه مطلب

جزوه زلزله + دانلود فایل

جزوه زلزله دکتر صفوی. مباحث: ۱:مبانی زمین شناسی زلزله ۲:امواج و اثرات زلزله و مقیاس های اندازه گیری آن ۳:مبانی دینامیک سازه ها

ادامه مطلب