جملات ارسطو

جملات ماندگار از ارسطو

«فراموش نکن که همراهی مردم، راهی برای کامیابی است؛ حال آنکه خُلق و خوی استبدادی به جای همراهی، انزوا در بر دارد.» نامه‌ها، نامهٔ چهارم، ۳۲۱c

ادامه مطلب