جهت یابی

تحقیق درباره ی جهت یابی در روز و شب + دانلود فایل

ساده ترین راه شناخت جهت ها توجه به محل طلوع و غروب آفتاب است. طبق قرارداد سمتی که خورشید طلوع می کند خاور یا مشرق و مقابل آن را که محل غروب آفتاب است باختر یا مغرب گویند.

ادامه مطلب