حروف مقطعه

تحقیق درباره ی حروف مقطعه + دانلود فایل

حروف مقطعه به معنای جدا جدا است، چهارده حرف از حروف الفبای زبان عربی در ابتدای 29 سوره قرآن می‌باشند كه آن‌ها را حروف مقطعه می‌گویند. آن چهارده حرف عبارتند از: الف، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ی، حروف مقطعه كه در اوائل سوره‌ها هستند یك حرفی، دوحرفی، سه حرفی، چهار حرفی و پنج حرفی می‌باشند كه عبارتند از:

ادامه مطلب