حضور بانوان در استادیوم

بانوان و دربهای بسته استادیوم …

برخی از بانوان هوادار فوتبال، امروز دو ساعت مانده به شروع بازی ایرام و گوام مقابل دربهای اصلی استادیم آزادی حضور یافتند.

ادامه مطلب