حکایتی از امام موسی کاظم

حکایتی از امام موسی کاظم + دانلود فایل

دلسوزى شير براى زايمان همسر علىّ بن ابوحمزه بطائنى حكايت كند: روزى حضرت موسى بن جعفر عليه السلام از شهر مدينه به سوى مزرعه اش خارج شد؛ حضرت سوار قاطر بود و من نيز سوار الاغ شدم و حضرت را همراهى كردم . مقدارى از شهر كه دور شديم ، ناگهان نرّه شيرى سر راه ما را گرفت ، من بسيار ترسيدم ، وليكن شير به سوى حضرت نزديك آمد و با حالت ذلّت و تضرّع مشغول همهمه اى شد.

ادامه مطلب