حیوانات داخل قرآن

تحقیق درباره ی حیوانات داخل قرآن + دانلود فایل

شیر درنده معادل عربی آن قسورة می‌باشد و در آیه پنجاه و یک سوره المدثر چنین آمده: «که از (مقابل) شیرى فرار کرده‏اند.» گاو در زبان عربی معادل بقرة می‌باشد که نام دومین سوره قرآن کریم می‌باشد و همچنین در خود سوره بقره __ آیات 67تا 71 و همچنین آیات144 تا 146 نیز آمده است. از جمله در آیه «69» آمده:

ادامه مطلب