خشکسالی

افزایش دمای زمین چه تاثیری بر کره زمین خواهد داشت + دانلود فایل

بر اساس نظر کارشناسان و با توجه به گرم شدن هر چه بیشتر کشورهای شمالی بسیاری از حشرات مثل پشه های مالاریا به این کشورها مهاجرت کرده و با رشد و تکثیر در این کشورها موجب گسترش بیماری های خطرناک می شوند.

ادامه مطلب