خطبه 178 نهج البلاغه

خطبه 178 نهج البلاغه + دانلود فایل

خدا و پيامبرش‏هيچ كارى وى را به خود مشغول نمى‏سازد،و گذشت زمان در او دگرگونى ايجادنمى‏كند،و مكانى وى را در بر نمى‏گيرد،هيچ زبانى قدرت توصيفش را ندارد.نه تعداد فراوان‏قطرات آبها و نه ستارگان آسمان،نه ذرات خاك همراه گرد بادها در هوا،و نه حركات‏مورچگان بر سنگهاى سخت و نه استراحتگاه مورچه‏هاى ريز در شبهاى تار،هيچكدام ازاينها از او مخفى و پنهان نيست او بخوبى از محل سقوط برگها و حركات مخفيانه چشمهاآگاه است.

ادامه مطلب