خطرات مدرسه

تحقیق فضاهای مخاطره آمیز در اطراف مدرسه + دانلود فایل قابل پرینت

توصیه به پیاده‌ها ۱) بهتر است قبل از شروع مدرسه یک بار به همراه والدین خویش مسیر مدرسه تا خانه را طی کنید و زمان طی شده را اندازه بگیرید و به کمک آنان محل‌های پیاده و سوار شدن را با دقت به خاطر بسپارید و مسیر رفت و آمد خویش را با استفاده از ساختمان‌ها و علامت‌های مهم نشانه‌گذاری کنید.

ادامه مطلب