خط فقر

دستمزد ۹۵ را به واقعیت هزینه های خانوار کارگران نزدیک کنید

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه دستمزد کارگران بسیار اندک است و ما خواهان تحول مزدی هستیم گفت:ما خواهان تحول مزدی و دستمزد منصفانه هستیم و این درخواست را طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام خواهیم کرد.

ادامه مطلب

خط فقر خانوار یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است

علی اکبرعیوضی گفت : در حال حاضر بین حداقل مزد کارگران و حداقل هزینه آنها فاصله بسیار زیاد است. اکنون حداقل دستمزد کارگران ۷۱۲ هزار تومان است که این رقم زیر شاخصه خط فقر است .

ادامه مطلب