خواص درمانی صلوات

خواص درمانی صلوات + دانلود فایل

يكي از سادات محترم به آن ها مي گويد : شما نيازي به پزشكان وبيمارستان هاي خارجي نداريد .تنها كاري كه مي توانيد انجام دهيد تا حال بچه خوب شود وشفا بگيرد توسل است ووالدين كودك بيمار با شنيدن اين سخن‌، تسكين يافته واز اوپرسيدند چه توسلي؟

ادامه مطلب