خواص صلوات صلوات فرستادن بر حضرت محمد(ص)

خواص صلوات فرستادن بر حضرت محمد(ص) + دانلود فایل

روايتي از حضرت محمد(ص)در اعجاز صلوات فرستادن: پيامبر اكرم (ص) فرمودند:هر كس صلواتي بفرستد حق تعالي ثواب هفتاد شهيد را به او ميدهد و او را از گناهان بيرون مياورد مانند روزي كه از مادر متولد شده است. وقتي چيزي را فراموش كرديد بر من صلوات بفرستيد كه موجب ياد آمدن آن چيز خواهد شد.

ادامه مطلب