خورشید گرفتگی

خورشید گرفتگی چیست + دانلود فایل

عبارت از وضعیتی است که کره ماه در میان زمین و خورشید قرار گرفته و خورشید را از دید ناظر زمینی پنهان می سازد. خورشید گرفتگی ممکن است کامل و یا جزئی باشد.

ادامه مطلب

خورشید از چه موادی تشکیل شده + دانلود فایل

خورشید یکی از میلیاردها ستاره آسمان، و هسته منظومه شمسی است، از نظر اندازه و درخشندگی، خورشید ستاره متوسطی است؛ اما چون از ستاره های دیگر به زمین نزدیک تر است،

ادامه مطلب

چرا در هر ماه شاهد گرفت نیستیم + دانلود فایل

صفحه مداری ماه و زمین منطبق بر هم نیستند و به اندازه‌ی ۲/۵ درجه با یکدیگر فاصله دارند. پس این دو صفحه در دو نقطه همدیگر را قطع می‌کنند که در اصطلاح به گره‌های صعودی ...

ادامه مطلب