دادگاه سوشا مکانی

احتمال محرومیت مادام العمر سوشا مکانی

طبق قانون سوشا مکانی می تواند مادام العمر از حضور در فوتبال محروم شود. این روزها همه منتظر اعلام حکم نهایی محرومیت سوشا مکانی از سوی فدراسیون فوتبال هستند.

ادامه مطلب