درمان آفت دهان

معضلی به نام آفت دهان

به نظر بسیاری از کسانی که آفت دهان را تجربه کرده اند آفت یکی از دردناکترینه بیماری هاست و به شدن بیمار را تحت فشار می گذارد و به راستی می توان گفت که بیمار را از پای به در می آورد. اغلب به مدت زمان یک هفته درمان طول می کشد و هیچ راهی برای درمان ندارد و بیشتر داروهایی که تجویز می شوند بیشتر جنبه بی حسی را عهده دار هستند.

ادامه مطلب