درگذشت رنه آنژلی

اندوه سلین دیون در مراسم تشییع جنازه شوهرش

سلن دیون در تمام این سالها ، همیشه به این نکته اشاره کرده که هر چه دارد از پشتیبانی رنه آنژلی است. مردی قدرتمند درصنعت موسیقی که سلن دیون را در سن ۱۲ سالگی کشف کرد و اولین بار صدای او را به گوش دنیای موسیقی رساند.

ادامه مطلب