دلایل صلح امام حسن با معاویه

دلایل صلح امام حسن با معاویه + دانلود فایل

با توضیحى که ذیلا خواهد آمد و با توجه بدانچه گفته شد، براى امام حسن(ع)راهى جز پذیرفتن صلح و کناره‏ گیرى از حکومت‏ باقى نماند، و به همین جهت‏ با شرایطى که در ذیل خواهید خواند، امام حسن(ع)پیشنهاد صلح را پذیرفت، و براى مدتى محدود حکومت را به معاویه واگذار فرمود. با دقت در مواد صلحنامه براى هر خواننده بخوبى روشن مى‏شود که امام(ع)در این قرارداد هیچ گونه امتیازى به معاویه نداد…و حکومت او را به عنوان خلافت و زمامدارى بر مسلمانان به رسمیت نشناخته…، بلکه خلافت را حق مسلم خود دانسته، و بطلان ادعاى معاویه را در این باره به اثبات رسانده…

ادامه مطلب