دیه جان باختگان منا

دیه جان باختگان و مجروحین حادثه منا پرداخت می شود

معاون سرپرست حجاج ایرانی گفت: پرداخت دیه جان باختگان و مجروحین حادثه منا آغاز شده است. وی در ادامه گفت: مسلمانانی که در روز دهم ذی الحجه و عید قربان جانت به جان آفرین تسلیم کردند و در حال احرام و مناسک حج بودند مهاجر الی الله و الی رسول هستند و بی شک فقط خداوند از اجر آنان آگاه است.

ادامه مطلب