دیوید سلینجر

جملات ماندگار از دیوید سلینجر

بعضی ازچیزها باید همانطورکه هستند، باشند وتغییر نکنند. کاش میشد همه ی آن چیزهارا چپاند توی یک جعبه ی شیشه ای و ولشان کرد همانطور بمانند.

ادامه مطلب