رضا یزدانی

رضا یزدانی در نقش خودش

احسان عبدی پور کارگردان فیلم «آه ای عبدالحلیم» از بازی رضا یزدانی در این فیلم خبر داد. عبدی پور درباره نقشی که رضا یزدانی به عهده دارد گفت: «داستان فیلم درباره یک گروه موسیقی بوشهری است و رضا یزدانی نقش یک خواننده راک را بازی می کند و کل داستان در قالب یک ملودرام اجتماعی روایت می شود.» و نیز درباره آهنگ سازی فیلمش گفت: «یکی از فاکتورهای اصلی فیلم «آه ای عبدالحلیم» موسیقی است

ادامه مطلب