رونالدو و بازیگری

کریستیانو رونالدو در فیلم اسکورسیزی

کریستیانو رونالدو در فیلم بعدی مارتین اسکورسیزی جلوی دوربین می رود. کریستیانو رونالدو اولین تجربه بازیگری خود را جلوی دوربین اسکورسیزی امتحان می کند. این فیلم «متقلب» نام دارد و رونالدو در نقش یک فرد متفاوت جلوی دوربین می رود. شخصیتی که این فیلم بر آن متمرکز است شبیه آلساندرو پروتو ایتالیایی است.

ادامه مطلب