ریاضی

تحقیق درباره ی هندسه + دانلود فایل

واژه انگلیسی Geometry ( هندسه ) از زبان یونانی ریشه گرفته است. این کلمه از دو کلمه «جئو»ٍ به معنای زمین و «متری» به معنای اندازه گیری تشکیل شده است.بنابراین هندسه اندازه گیری زمین است.

ادامه مطلب

زاویه های خارجی و داخلی مثلث ها و شکل های منتظم + دانلود فایل

چند مثلث دلخواه رسم کن. زاویه های هر مثلث را اندازه بگیر و جمع کن. مجموع چقدر می شود؟ آیا فکر می کنی مجموع زاویه ها همیشه یک عدد است؟ با یک آزمایش ساده می توان اندازه ی مجموع زاویه های مثلث را به دست آورد

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی حد و مشتق + دانلود فایل

در ریاضیات، یک تابع رابطه‌ای است که هر متغیر دریافتی خود را به فقط یک خروجی نسبت می‌دهد. علامت استاندارد خروجی یک تابع f به همراه ورودی آن، x می‌باشد یعنی‎ f(x)‏.

ادامه مطلب

چگونه ریاضی را بهتر یاد بگیریم + دانلود فایل

۱- هر وقت ریاضی می خوانید از خوانده‌های خود یاداشت بردارید و برای بار دوم و سوم از روی یاداشت‌های خود مطالعه کنید . ۲- اگر از مطالعه ریاضی خسته شدید ؛ مدتی قدم بزنید و مغز خود را آرام کنید و برای ادامه مطالعه خود را آماده کنید .

ادامه مطلب

انواع کسر در ریاضی + دانلود فایل

در ریاضیات، کسر به کمیتی گفته می‌شود که متناظر با حاصل تقسیم دو عدد صحیح باشد. در واقع، کسر یا «عدد کسری» نام دیگر عدد گویا است. نمونه: ۳/۴

ادامه مطلب

اشکال مهم در ریاضی + دانلود فایل

درهرمثلث متساوی الساقین دو ضلع برابر وجود دارد، به همین دلیل این گونه مثلثها متساوی الساقین نامیده می شود. خم مسطح: مجموعه ای از نقاط است که بتوانیم بدون بلند کردن قلم از روی کاغذ آنرا رسم کنیم، شکلهای زیر را از نوع خم مسطح می باشند

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی مساحت انتگرال + دانلود فایل

از نظر هندسی انتگرال برابر است با مساحت سطح محصور زیر نمودار. نکته انتگرال نمودار سه بعدی(انتگرال دو گانه)معرف حجم محصور زیر نمودار است و انتگرال سه‌گانه معرف پارالل زیر نمودار است(غیرقابل تصور)

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی حجم با انتگرال + دانلود فایل

اگر F تایعی ثابت و مقدارش برابر ۱ باشد. آنگاه مجموعهایی به صورت تشکیل می شوند وقتی هر سه به صفر میل کنند خانه کوچکتر و بیشتر می شوند و در نهایت فضای D را می پوشانند بنابراین حجم D را به صورت انتگرال سه گانه زیر تعریف می کنیم. توسط این فرمول ما قادر خواهیم بود حجم اجسام محصور در رویه های خمیده را محاسبه کنیم.

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی انتگرال جز به جز + دانلود فایل

این فرمول انتگرال گیری جزء به جزء است. طرف چپ انتگرالی است که می خواهید آن را محاسبه کنید و در طرف راست دو جزء وجود دارد که یکی نیازی به انتگرال گیری ندارد() و دیگری عبارتست از (). این کار وقتی امکان پذیر است که انتگرال دوم ساده تر از انتگرال اول باشد.

ادامه مطلب