ریخت‌شناسی رِناتَن

تحقیق درباره ی ریبوزوم ها + دانلود فایل

ریبوزم یا رِناتَن از اندامک‌های بدون غشای سیتوپلاسمی در همه یاخته‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی است که در سال ۱۹۷۴ به‌وسیله جرج امیل پالاده کشف شده‌اند. این اندامک‌ها را دانه‌های پالاده نیز می‌نامند.

ادامه مطلب