ریوی

حال شجریان خوب است!

محمدرضا شجریان استاد آواز ایرانی و خوانندگان به نام از پنج شنبه 5 شهریور در بیمارستان کسری بستری شد. کافه لینک به نقل از خبر گزاری ایلنا می گوید که محمدرضا شجریان به علت مشکلات ریوی در بیمارستان کسری تهران بستری شد. پزشک معالج وی اعلام کرد هیچ اطلاع جدیدی از بیماری او منتشر نحواهد کرد.

ادامه مطلب