زبان بهشت و جهنم

زبان بهشت و جهنم + دانلود فایل

شیخ صدوق در از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند:سأله عن کلام أهل الجنة؟فقال:کلام أهل الجنةبالعربیّةوسأله عن کلام أهل النار؟فقال:بالمجوسیة. از حضرت علی (ع)در مورد زبان اهل بهشت سوال شد فرمود به عربی صحبت می کنند.ودر مورد زبان اهل جهنم سوال شد؟فرمود به زبان مجوس صحبت می کنند.(علل الشرایع ج2ص597،عیون أخبارالرضا،ج1ص246،بحارالانو ارج8ص286)

ادامه مطلب