ساخت ماشین کشی

ساخت ماشین کشی + دانلود فایل

ذخیره سازی و آزادسازی انرژی در یک کش لاستیکی فعالیت اول: نیروی کش و وزنه یک کش لاستیکی انتخاب کنید.

ادامه مطلب