سخنان ماندگار

جملات ماندگار از فردریک نیچه

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!.

ادامه مطلب

جملات ماندگار از ارسطو

«فراموش نکن که همراهی مردم، راهی برای کامیابی است؛ حال آنکه خُلق و خوی استبدادی به جای همراهی، انزوا در بر دارد.» نامه‌ها، نامهٔ چهارم، ۳۲۱c

ادامه مطلب