سخنرانی زاکربرگ در سازمان ملل

سخنرانی مارک زاکربرگ در سازمان ملل

مارک زاکربرگ در جریان یک سخنرانی در سازمان ملل از لزوم دسترسی جهانی به اینترنت سخن گفت. مارک زاکربرگ روز شنبه در سازمان ملل اعلام کرد که می‌خواهد اینترنت را به سراسر جهان عرضه کند تا همه آنلاین شوند. او ادعا کرد که دسترسی به اینترنت تنها راه پایان بخشیدن به فقر است و آن را «میسرساز حقوق بشر» و «محرکی به سمت صلح» توصیف کرد.

ادامه مطلب