سردفتران

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۹۴

آزمون سردفتری اسناد رسمی در سال ۹۴ برگزار خواهد شد ولی اینکه دقیقا چه زمانی آرمون سردفتری برگزار می شود سوال بی جوابی است، متاسفانه هیچ اطلاع رسانی درستی در این خصوص صورت نمیگیرد و هر ساله عده زیادی از متقاضیان آزمون سردفتری با اطلاعات ناقص و گنگ و با استرس زیاد پیگیر اخبار مربوط به این آزمون می باشند. حالا که زمان مشخصی برای آزمون سردفتری اعلام نشده بد ندیدم به این موضوع بپردازیم که بعد از این آزمون شغل سر دفتری چطور شغلی خواهد بود و الزمات ورود به آن چیست؟ با کافه لینک همراه باشید.

ادامه مطلب