سمانه پاکدل

سلفی سمانه پاکدل با سحر قریشی و ماه چهره خلیلی

سلفی سمانه پاکدل با سحر قریشی و ماه چهره خلیلی که جدیدا به عنوان سفير فرهنگى خيريه دانشگاه علامه طباطبائى انتخاب شده اند.

ادامه مطلب