سیاره

پلوتون سیاره کوتوله + دانلود فایل

مادرم، کتاب‌دردست وارد خانه شد. جلد رنگارنگ و بسیار جذاب آن، نظرم را جلب کرد. به‌سرعت به طرفش دویدم و کتاب را که هدیه قبولی با معدل خوب در امتحانات خردادماهم بود، گرفتم.

ادامه مطلب