سیدبندی یورو 2016

سیدبندی یورو ۲۰۱۶ مشخص شد

پس از اینکه شب گذشته سوئد و اوکراین به جمع تیم های صعود کننده به یورو ٢٠١۶ پیوستند، پرونده تیم های صعود کننده بسته شد. بر اساس سیدبندی انجام شده، این تیم ها در چهار سید به شرح زیر قرار گرفتند:

ادامه مطلب