سیگار

تحقیق درباره ی سیگار

آمار و ارقام افراد سیگاری 10 ميليون سيگاري كشور، روزانه 4 ميليارد تومان را دود مي‌كنند . * درآمدسالانه يك كارخانه سيگارآمريكايي معادل15 سال فروش نفت ايران است . * مصرف هر يك نخ سيگار ، 5.5 دقيقه از عمر انسان مي كاهد .

ادامه مطلب