شان نزول سوره مائده

شان نزول سوره مائده + دانلود فایل

هدف و غرض جامع از اين سوره‌، دعوت به وفاي به عهدها و پايداري در پيمان‌ها و تهديد و تحذير شديد از شكستن آن و بي‌اعتنا نبودن به آن است‌. در اين سوره به رحمت خداوند متعال و آسان نمودن تكليف بندگان و تخفيف دادن به اهل تقوا و ايمان اشاره شده و نسبت به كسي كه عهد و پيمان با امام خويش را بشكند و اطاعت او را ترك كند و حدود و پيمان‌هاي دين را ناديده بگيرد،

ادامه مطلب