شایعه ازدواج بنیامین

شناسنامه خانم بازیگر بعد از خبر ازدواج با بنیامین + عکس

در روز های گذشته شایعه ای مبتنی بر حضور بنیامین و خانم بهاره افشاری در برنامه آخر خندوانه در فضای مجازی پخش شده بود. که در نهایت هم بنیامین و هم خانم بهاره افشاری خبر را تکذیب کردند. که البته خانم بازیگر به همین بسنده نکرد و تصویر شناسنامه خود را در صفحه شخصیش به اشتراک گذاشت.

ادامه مطلب