شعر حضرت فاطمه

شعر حضرت فاطمه + دانلود فایل

اى بلند اختر كه ناموس خداى اكبرى***عقلِ كل را دخترى و علمِ كل را همسرى زينت عرش خدا پرورده دامان توست***يازده خورشيد چرخ معرفت را مادرى آن كه بُد منت وجودش بر تمام ما سوى***گشت ممنون عطاى حق كه دادش كوثرى تاج فرق عالم و آدم بود ختم رسل***بر سر آن سرور كون و مكان تو افسرى از گلستان تو يك گُل خامس آل عباست***اى كه در آغوش خود خون خدا مى‌پرورى مقتداى حضرت عيسى بود فرزند تو***آن چه در وصف تو گويم باز از آن برترى

ادامه مطلب