شکوه آفرینش

تحقیق درباره ی شکوه آفرینش + دانلود فایل

امام صادق علیه السلام درباره آفرینش پشه می فرماید: خداوند [در قرآن کریم] به پشه مثال زده است، با اینکه از نظر جسم بسیار کوچک است. [اما باید گفت] این حشره از نظر ساختمان، همان دستگاه هایی را دارد که بزرگ ترین حیوانات [خشکی]؛ یعنی فیل دارد. افزون بر آن، دو عضو دیگر [شاخک ها و بال ها] در پشه است که فیل ندارد.

ادامه مطلب