ضربان قلب

نتیجه عصبانیت شدید چیست؟

به طور کلی عصبانیت می‏تواند عوامل گوناگونی داشته باشد از جمله: ۱- حسادت، ۲- کم‏ حوصلگی و کم‏ ظرفیتی، ۳- ضعف و ناتوانی مزاج، ۴- عدم اعتماد به نفس و خودکم‏بینی، ۵- حساسیت‏های افراطی، ۶- منفی‏بافی و سوء ظن به دیگران

ادامه مطلب

تحقیق درباره میانگین ضربان قلب در انسان ها در سنین مختلف

تپش غیرطبیعی اولین علامت وضعیت نامناسب قلب است قلب با سرعت طبیعی و منظم می زند اما زمانی که ضربان قلب غیرمنظم و شدید باشد، فرد دچار تپش غیرطبیعی قلب می شود. اگر تپش قلب به طور واضح احساس شود و این احساس شبیه کوبیده شدن قفسه سینه باشد، باید این علامت را جدی گرفت و به پزشک مراجعه کرد زیرا تپش قلب اولین علامت وضعیت نامناسب قلب است.

ادامه مطلب