طناب نخاعی

تحقیق درباره ی دستگاه عصبی مرکزی + دانلود فایل

دستگاه عصبی مرکزی یا سامانه عصبی مرکزی بزرگترین بخش دستگاه عصبی است و دربرگیرنده مغز و طناب نخاعی است. مغز و نخاع توسط سازه‌های استخوانی و غشایی محافظت می‌شوند.

ادامه مطلب