طی الارض چیست

طی الارض چیست + دانلود فایل

وقوع طی الأرض، فی الجمله، قابل تشكیك نیست. قرآن كریم چنین چیزی رابه "ذی القرنین" نسبت داده است.«أتبع سببا»(كهف/89) اما چگونگی آن برای ما به خوبی روشن نیست، كه آیا به كمك موجوداتی مثل أجنه یا فرشتگان انجام می‌شود، یا زمین جمع می‌شود و … ؟! با این وجود، گاه مراتب طی الارض را به گونه زیر تعریف می كنند.

ادامه مطلب