عزت الله انتظامی

آقای بازیگر روی تخت بیمارستان

بازیگر پیشکسوت کشورمان گفت به تازگی کمرم را عمل کرده ام و راه رفتن برایم با دشواری همراه است. عزت الله انتظامی بازیگر پیشکسوت کشورمان گفت: این روز ها حال خوشی ندارم در بستر بیماری هستم و دیگر پیری به من غلبه کرده و زندگی در پیری سخت است. وی افزود: به تازگی کمرم را عمل کرده ام و پزشک معالجم گفته است سه چهار هفته باید استراحت کنم.

ادامه مطلب

آقای بازیگر: شرایط مساعدی ندارم

عزت الله انتظامی بزرگ مرد سینمای ایران اظهار داشت که شرایط جسمی مناسبی ندارد. آقای بازیگر اعلام کرد طی ماه های گذشته بهتر شده است اما کهولت سن گریبانگیرش اشت. وی اظهار خوشحالی کرد که در طی این سالها در آثاری حضور داشته که در سینمای ایران مانداگار شده. انتظامی از بازی در فیلم جدید کیمیایی خبر داد و گفت که ساخت فیلم قطعی است.

ادامه مطلب