علائم کودک مورد تجاوز قرار گرفته

از کجا بفهمیم کودک ما آزار جنسی دیده؟/ آزار جنسی چیست؟

هر عمل جنسی که بدون رضایت یک طرف و برخلاف میل او انجام شود، آزار جنسی محسوب می‌شود. تجاوز، دست زدن، بوسه اجباری، آزار جنسی کودکان یا شکنجه با روش‌های جنسی از زیرمجموعه‌های آن هستند.

ادامه مطلب