علت نام گذاری سوره تکاثر

علت نام گذاری سوره تکاثر + دانلود فایل

سورۀ تکاثر به معنای« افزون طلبی در ثروت» سوره ای مکّی است. و پانزدهمین سوره ای که بر حضرت محمد(ص) نازل شده است. علت نام گذاری این سوره، آیۀ اول و دوم آن است که از تکاثر به معنای افزون طلبی و فخر نمودن به مال و قوم بسیار نکوهش کرده است و یک پیام عبرت انگیز و بیدار کننده است. این سوره نام دیگری ندارد.

ادامه مطلب