عکس گلزار

محمدرضا گلزار سفیر هایپ شد

محمدرضا گلزار در صفحه شخصی اش نوشت: «خوشحالم که از بین چندین کاندید مشهور در خاورمیانه و ترکیه، بعنوان سفیر شرکت جهانی "هایپ" انتخاب شدم».

ادامه مطلب

محمدرضا گلزار در مترو …

محمدرضا گلزار در مترو یکی از کشورها ... ! در حال طی مسیر از اینجا به آنجا ...!

ادامه مطلب