عیدی سال 1395

عیدی امسال کارگران / هیچ مالیاتی به عیدی تعلق نمی گیرد

مروج حسینی ، دبیر کل کانون کارفرمایان در گفت و گوی زنده با شبکه خبرحداقل عیدی را برای کارگرانی که یک سال تمام کار کرده باشند، دوبرابر حداقل حقوق برشمرد و گفت: کمترین مبلغ عیدی، ...

ادامه مطلب