غلامرضا صنعتگر صدایش را از دست داد

«غلامرضا صنعتگر» خواننده موسیقی پاپ، صدایش را از دست داد

همسر «غلامرضا صنعتگر» گفت: غلامرضا از نظر جسمانی، حالش خوب شده، ولیکن همچنان در صدای خود دچار مشکل است به طوری که صدای خود را از دست داده و هنگامی که می خواهد با اطرافیان صحبت کند یا می نویسد و یا با ایما و اشاره صحبت می کند.

ادامه مطلب