فراخوان عکاسی

فراخوان تئاتر مقاومت برای عکاسان

«عکاسی هنریست فراگیر که تمام افراد جامعه با آن ارتباط دارند و با توجه به پیشرفت تکنولوژی این هنر نیز متحول و عمیق گردیده است ...» همچنین در بخشی دیگر ذکر شده: «هنر گرافیک و یا ارتباط تصویری، هنری است فراگیر و معاصر که همواره در خدمت فضای شهری و دنیای مجازی بوده است. از همین رو هنرمندان فعال در این حوزه، همواره نگاه ويژه ای به هنر ششم داشته و خواهند داشت ...»

ادامه مطلب