فرشتگان

بهشت چیست؟

حضرت آدم و حوا پس از آفرینش از خاک و گل زمینی و دمیدن روح خدا در او وارد بهشت شدند. بشری که بسبب روح خدا و عقل او اشرف مخلوقات عنوان شد. همه فرشتگان در مقابلش به سجده افتادند.

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی فرشتگان + دانلود فایل

از آنجا که پروردگار مهربان بهترین نگهبان میباشد،(سوره; یوسف،آیه;64)گروهی از فرشتگان را مأمور نگهداری انسان قرار داده است. (سوره; انفطار،آیه;10) در مجموع،12آیه اعلام میکند که خداوند فرشتگان متعددی به منظور نگهبانی و محافظت بر هر شخص گمارد؛ انسانی نیست مگر اینکه نگهبانی دارد که برایش از جان و روح انسان،در مسیرحق و عدالت و هم چنین از جسم او در مقابل خطرات مختلف حراست میکند. این 12آیه عبارتند از:

ادامه مطلب